معصومه باروئیمعصومه باروئی، تا این لحظه 17 سال و 10 ماه و 20 روز سن دارد
وبلاگ عزیزموبلاگ عزیزم، تا این لحظه 4 سال و 5 ماه و 23 روز سن دارد

دنیای خاطراتم

دنبال کنندگان وبلاگ من

رتبه جذابیت: 1,985
امتیاز جذابیت: 243
9 دنبال کنندگان
9 پسندها
7 نظرات
4 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 938
امتیاز جذابیت: 1,646
26 دنبال کنندگان
144 پسندها
160 نظرات
21 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 1,129
امتیاز جذابیت: 1,263
20 دنبال کنندگان
124 پسندها
82 نظرات
24 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 238
امتیاز جذابیت: 5,181
60 دنبال کنندگان
537 پسندها
332 نظرات
532 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 125
امتیاز جذابیت: 7,074
109 دنبال کنندگان
600 پسندها
873 نظرات
148 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 28
امتیاز جذابیت: 16,373
105 دنبال کنندگان
2,014 پسندها
1,900 نظرات
323 مطالب بی رمز
رتبه جذابیت: 2,208
امتیاز جذابیت: 20
0 دنبال کنندگان
1 پسندها
7 نظرات
1 مطالب بی رمز
1000 وبلاگ برتر نی نی وبلاگ